Gia Sư đăng Ký làm gia sư theo quy trình sau:
• B1. Gia sư đăng ký nhận suất dạy tại Facebook:  https://www.facebook.com/ttgsdn.edu.vn/  (click vô link và like trang) ” 

• B2. Bạn đăng ký bằng cách nhắn tin vào trang fb của trung tâm. Trung tâm sẽ xem xét và kiểm tra thông tin, khả năng trình độ trước khi nhận suất.

• B3. Sau khi bạn đăng ký thông tin. Bạn chọn suất phù hợp và đọc kĩ thông tin của lớp dạy đó (mã số lớp, lớp đang cần gia sư hay lớp đã giao, yêu cầu là giáo viên, cử nhân hay sinh viên, địa điểm dạy, thời gian dạy, mức lương, yêu cầu khác…v..v..) vào nhắn tin vào trang fb hoặc gọi điện đến trung tâm để nhận.

• B4. Trung tâm sẽ xem xét kiểm tra kỹ càng khả năng về trình độ, bằng cấp của bạn và hỏi ý kiến phụ huynh trước khi cho bạn nhận lớp.