TRUNG TÂM GIA SƯ ĐÀ NẴNG

Tp Đà Nẵng, Ngày … tháng …  Năm 20...

HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU GIA SƯ

BÊN A: TRUNG TÂM GIA SƯ (TTGS)

Điện thoại: ……………………………………

Đại diện:……………………………………….

Địa chỉ:………………………………………….

BÊN B: GIA SƯ

Họ và tên: ………………………………………

Điện thoại: ………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………….

ĐIỀU 1: TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ TTGS

1.1. Trung tâm cung cấp đầy đủ thông tin về lớp dạy (địa điểm, thời gian, số buổi dạy, mức lương…) cho gia sư.

1.2. Hoàn phí cho gia sư với lý do chính đáng như: phụ huynh (PH), học viên (HV) cho con học tại trung tâm, có gia sư rồi, học cô giáo chủ nhiệm, không còn thời gian và không vi phạm các điều khoản trong hợp đồng.

1.3. Trung tâm cử nhân viên đến nhà PH, HV để xác minh nhiều lần, thời gian xác minh từ 3 tới 7 ngày. Nếu phát hiện gia sư liên kết hoặc nhờ PH, HV lừa gạt trung tâm, gia sư sẽ không được nhận lại phí.

1.4. Không hoàn phí trong các trường hợp: gia sư không thực hiện đúng Điều 2, hoặc PH, HV phản ánh không tốt do lỗi từ gia sư như hẹn mà không tới gặp, đi dạy không đúng giờ, nghỉ không báo, dạy trễ về sớm, dạy không nhiệt tình, sai kiến thức, dùng điện thoại khi dạy, tự ý thay đổi số buổi, mức lương… khi PH, HV chưa đồng ý, hoặc hủy lớp vì lỗi của gia sư.

1.5. Trường hợp gia sư đã thực hiện đúng các điều khoản ở Điều 2 và không vi phạm các điều khoản khác mà không nhận được lớp thì sẽ thực hiện theo như sau:

– Đổi lớp mới: Trong vòng 3 ngày, Trung tâm đổi lớp mới tương đương với phí lớp cũ hoặc bù chênh lệch phí giữa lớp mới và cũ.

– Trường hợp không có lớp phù hợp, hoàn phí như sau:

+ Hoàn trả 100% phí cho nếu gặp trục trặc chính đáng trên trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận lớp.

+ Hoàn trả 70% phí cho nếu gặp trục trặc chính đáng trên trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận lớp.

+ Hoàn trả 25% phí nếu gặp trục trặc chính đáng trên trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận lớp.

Thời gian hoàn phí vào ngày thứ 5 (sau 4 ngày) kể từ lúc gia sư báo sự cố. Trong thời gian chờ hoàn phí, gia sư có thể chọn các lớp khác phù hợp nhất để đổi lớp mới.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA GIA SƯ

2.1. Sau khi nhận lớp, trong vòng 2 tiếng, cần gọi điện hẹn ngay với PH, HV để xếp lịch dạy và báo cho trung tâm tình hình đã liên hệ. Gia sư cần xếp lịch gặp và dạy sớm nhất có thể và nhắc nhở PH, HV lưu SĐT của mình.

2.2. Gia sư gặp PH, HV đúng giờ đã hẹn với tác gọn gàng, lịch sự. Chuẩn bị sách vở tài liệu, test khi đến dạy. Buổi đầu tiên đến gặp và xác nhận với PH, HV 1 lần nữa về lương, số buổi, thời gian dạy… Các buổi dạy nếu có thay đổi thời gian dạy, cần gọi điện xin phép PH, HV trước và cần được PH, HV đồng ý.

2.3. Nếu gặp trở ngại (mọi lý do kể cả chưa xếp được lịch) cần báo ngay cho trung tâm để xử lý. Trường hợp PH, HV hẹn xếp lịch hay chờ thêm thời gian để xếp lịch thì cần chủ động liên hệ, gọi điện cho PH, HV nhiều lần, nhiều ngày để xếp lịch dạy. Tránh trường hợp PH, HV hủy lớp hoặc tìm gia sư khác vì lý do không liên hệ được với gia sư, không có SĐT gia sư, hoặc không thấy gia sư liên hệ lại.

2.4. Trường hợp PH, HV yêu cầu dạy thử 2 buổi đầu, nếu sau 2 buổi đó dạy tiếp thì 2 buổi đó được PH, HV tính vô tiền học phí. Nếu PH, HV không hài lòng, không cho dạy nữa thì không được nhận học phí 2 buổi đó.

2.5. Một số trường hợp sau nếu đủ điều kiện hoàn phí theo điều 1 thì trích lại 50k để trung tâm trả tiền thuê nhân viên giao suất và tiền gọi điện thoại…:

– Nhận lớp mà không liên hệ ngay với PH,HV, trễ hẹn, hẹn không đến gặp dẫn đến PH, HV hủy lớp hoặc nhận gia sư của trung tâm khác.

– PH, HV hẹn thêm thời gian để xếp lịch, gia sư không chủ động liên hệ nhiều lần với PH, HV dẫn đến PH, HV hủy lớp hoặc nhận gia sư của trung tâm khác.

– Gia sư tự ý bỏ lớp vì không thích/muốn dạy hay chê gia đình nghèo, không rộng rãi, chê HS học chậm, khoảng cách xa….hay tự thay đổi lịch so với ban đầu dẫn đến không xếp được.

– PH, HV phản ánh không tốt như gia sư có thái độ chưa tốt, dạy sai kiến thức cơ bản, chưa biết cách dạy, thiếu trách nhiệm….hay đã dạy và được PH, HV trả 1 phần học phí.

Hai bên cam kết thực hiện đúng hợp đồng. Áp dụng cho cả nhận lớp online.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày trung tâm giao lớp cho gia sư.

  BÊN A – TT GIA SƯ       BÊN B – GIA SƯ