TRUNG TÂM GIA SƯ ĐÀ NẴNG

Tp Đà Nẵng, Ngày … tháng …  Năm 201..

HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU GIA SƯ

ĐIỀU 1: TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ BÊN A – TT GIA SƯ

1.1. Bên A cung cấp đầy đủ thông tin về lớp dạy (địa điểm, thời gian, số buổi dạy, mức lương…) cho bên B

1.2. Bên A hoàn phí cho bên B, nếu bên B không nhận được lớp với những lý do chính đáng như: Phụ huynh cho con học tại trung tâm, có gia sư rồi, học cô giáo chủ nhiệm, không còn thời gian.

1.3. Bên A sẽ hoàn phí lại cho bên B sau khi trung tâm gặp Phụ huynh xác minh. Nếu phát hiện bên B lừa gạt trung tâm, Bên B sẽ không được nhận lại lệ phí.

1.4. Bên A không hoàn phí cho bên B khi không thực hiện đúng các điều khoản ở Điều 2, hay phụ huynh phản ánh không tốt do lỗi từ gia sư như hẹn phụ huynh mà không tới gặp, đi dạy không đúng giờ, đi trễ về sớm, dạy không nhiệt tình, dùng điện thoại trong khi dạy….

1.5. Trường hợp gia sư đã thực hiện đúng các điều khoản ở Điều 2 mà vẫn không nhận được lớp do những thay đổi từ phía phụ huynh thì trung tâm sẽ hoàn phí lại cho gia sư theo quy định sau:

–  Bên A hoàn trả 100% phí cho bên B nếu bên B gặp trục trặc chính đáng trên trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận suất.

–  Bên A hoàn trả 70% phí cho bên B nếu bên B gặp trục trặc chính đáng trên trong vòng 8-14 ngày kể từ ngày nhận suất.

– Bên A hoàn trả 30% phí cho bên B nếu bên B gặp trục trặc chính đáng trên trong vòng 15-25 ngày kể từ ngày nhận suất.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ BÊN B – GIA SƯ

2.1. Gia sư phải gọi điện liên hệ ngay với phụ huynh, học viên khi trung tâm đã giao lớp để hẹn giờ đến gặp sắp xếp lịch dạy. Sau khi liên hệ và sau khi gặp Phụ huynh, học viên buổi đầu tiên, gia sư phải báo ngay tình hình cho trung tâm biết. Trường hợp không báo, sau này gặp sự cố trung tâm sẽ không giải quyết.
2.2. Gia sư phải ăn mặc gọn gàng lịch sự, đến gặp phụ huynh theo đúng thời gian đã hẹn và xuất trình giấy tờ, chứng minh nhân dân, thẻ giáo viên, thẻ sinh viên, bằng cấp, . . . khi phụ huynh, học viên yêu cầu.

2.3. Khi đến gặp phụ huynh nếu có gặp trở ngại (mọi lý do) thì phải báo ngay cho trung tâm trong vòng 1 giờ để trung tâm ghi nhận và xử lý. Nếu gia sư không báo thì trung tâm xem như gia sư không gặp trở ngại và đã nhận lớp thành công.

2.4. Gia sư không được tự ý thay đổi lịch dạy, tự ý ứng lương, thay đổi mức lương khi chưa có sự đồng ý của phụ huynh, phải đi dạy đúng giờ, không làm việc riêng trong quá trình dạy.

2.5. Gia sư không được hủy lớp khi đã liên hệ phụ huynh và phụ huynh đồng ý nhận gia sư, gia sư không được chê gia đình phụ huynh không được rộng rãi, đầy đủ tiện nghi hay xa, không được chê học sinh học chậm, tiếp thu chậm…. Trường hợp gia sư bận đột suất hay có lý do khác, gia sư được tự nhượng suất cho gia sư khác và nhận phí từ gia sư đó.

2.6. Trường hợp gia sư gặp trục trặc chính đáng, Trung tâm sẽ hoàn phí vào ngày thứ 3 (sau 3 ngày) kể từ lúc gia sư báo cho Trung tâm. Trong thời gian chờ hoàn phí, gia sư có thể chọn các lớp khác phù hợp nhất để đổi lớp mới.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trên hợp đồng. Đối với gia sư nhận suất bằng cách chuyển khoản thì vẫn thực hiện theo hợp đồng này (bản này thay cho bản giấy)

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày Trung tâm giao suất cho Gia sư.

         BÊN A – TT GIA SƯ                  BÊN B – GIA SƯ

         ( Ký và ghi rõ họ tên)            ( Ký và ghi rõ họ tên)