0905.765.761

Hợp đồng gia sư

HỢP ĐỒNG GIA SƯ

HỢP ĐỒNG GIA SƯ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU GIA SƯ

 

Hôm nay, ngày …… Tháng…… Năm …… , chúng tôi gồm:

Bên A:

Trung tâm Gia Sư Sư Phạm Đà Nẵng

Bên B: GIA SƯ (GIÁO VIÊN, SINH VIÊN)

Anh/chị:…………….………………………..Sinh năm:……………….Quê:………..……………

CMND số:…..……………………..Địa chỉ hiện tại:………………………………….………….…

SV/GV Trường:..……………………………………Khoa/Môn:…………………..….……………

Điện thoại: …..………………hoặc…………………………………Email:……………..…………

 

Hai bên thỏa thuận cùng nhau và nhất trí kí bản hợp đồng này với các điều khoản sau:

Bên A giới thiệu lớp dạy gia sư tại địa chỉ…………..:………………………..………….. học sinh lớp: …………., số lượng học sinh:………..….. Môn dạy: ……………………………..… Số buổi trong tuần: ……….., thời gian………../buổi, Lương: ………..………./buổi /tháng

Bên B nộp lệ phí giới thiệu gia sư là: …….………..…

Ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………………..

 Chú ý: Số tiền lệ phí nhận lớp chỉ tính một lần duy nhất theo tỉ lệ % của 1 tháng lương bình quân mà gia sư sẽ nhận được từ phụ huynh. Chứ không phải tính theo tháng lương đầu tiên hay 30 ngày đầu tiên kể từ khi nhận lớp. Cụ thể như sau:

– Giả sử gia sư nhận lớp vào ngày 1/1 với mức học phí 1.000.000đ/tháng và dạy 3 buổi/ tuần. Phí nhận lớp là: 30% x 1.000.000đ = 300.000đ. Từ ngày 1/1 đến ngày 1/2 gia sư dạy được 10 buổi, 12 buổi hay 15 buổi thì mức lệ phí nhận lớp vẫn không đổi.

– Gia sử trong vòng 30 ngày đầu tiên từ khi nhận lớp, phụ huynh chỉ đồng ý cho gia sư dạy ổn định và cố định 2 buổi/ tuần và có báo lại cho trung tâm học phí là 800.000đ/tháng (Trong khi lúc đầu họ báo là học 3 buổi/ tuần và học phí 1.000.000đ/ buổi) thì phí nhận lớp sẽ được tính lại là: 30% x 800.000đ = 240.000đ. Trung tâm sẽ trả lại phí dư là 60.000đ cho gia sư.

Sau 30 ngày kể từ khi nhận lớp, số buổi/ tuần tăng lên hoặc giảm đi trung tâm không còn trách nhiệm xử lý việc này nữa.

Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của các bên A

 1. Bên A cung cấp đầy đủ thông tin về lớp dạy (địa điểm, thời gian, số buổi dạy, mức lương…) cho gia sư.
 2. Khi bên B không được gia đình học sinh đồng ý mà không phải lỗi do bên B gây ra thì bên A có trách nhiệm đổi lớp khác phù hợp hoặc hoàn lại phí nhận lớp cho bên B.
 3. Sau 1 tháng trở đi, việc thay đổi số buổi, thời gian, lương….thì gia sư và phụ huynh thỏa thuận với nhau. Bên A sẽ không can thiệp vào nữa và không giải quyết khiếu nại của bên B do giảm buổi so với số buổi ghi trong hợp đồng ban đầu.
 4. Bên A không hoàn phí nhận lớp cho bên B trong các trường hợp sau: Bên B đến dạy học sinh và đã được phụ huynh trả số tiền lương ≥ 1,5 lần số phí nhận lớp hoặc tác phong không nghiêm túc, đến dạy không đúng giờ, tự ý nghỉ dạy hay xin nghỉ nhiều, bỏ lớp, tự ý tăng lương, giảm thời gian buổi dạy, không xếp được lịch, đổi lịch dạy mà không xin phép hoặc không được sự đồng ý của phụ huynh, sử dụng giấy tờ, bằng cấp giả, nhờ người khác dạy thay, lừa gạt trung tâm, phụ huynh, thái độ, cách cư xử không đúng chuẩn mực, dạy sai kiến thức, sử dụng điện thoại nhắn tin, lướt web, facebook….. và 1 số các trường hợp khác như phụ huynh đã nhận gia sư nhưng gia sư chê gia đình phụ huynh nghèo, xa, học sinh học chậm, di chuyển địa điểm, không có phương tiện đi lại.….
 5. Trường hợp gia sư đã thực hiện đúng các điều khoản ở Điều 2 và không vi phạm các điều khoản khác mà không nhận được lớp thì sẽ thực hiện theo như sau:

– Đổi lớp mới: Trong vòng 3-5 ngày, Trung tâm đổi lớp mới tương đương với phí lớp cũ hoặc bù chênh lệch phí giữa lớp mới và cũ.

– Trường hợp không có lớp phù hợp, hoàn phí như sau:

+ Hoàn trả 100% phí nếu gặp trục trặc chính đáng trên trong vòng 1 tuần đầu kể từ ngày nhận lớp.

+ Hoàn trả 70% phí nếu gặp trục trặc chính đáng trên trong vòng 2 tuần kể từ ngày nhận lớp.

+ Hoàn trả 25% phí nếu gặp trục trặc chính đáng trên trong vòng 3 tuần kể từ ngày nhận lớp.

+ Hoàn trả 10% phí nếu gặp trục trặc chính đáng trên trong vòng 4 tuần kể từ ngày nhận lớp.

Thời gian hoàn phí trong vòng 4-5 ngày kể từ lúc gia sư báo sự cố. Trong thời gian chờ hoàn phí, gia sư có thể chọn các lớp khác phù hợp nhất để đổi lớp mới.

Trường hợp bên B đến dạy trong vài buổi đầu sau đó gia đình không yêu cầu bên B dạy nữa mà vẫn trả lương những buổi đó hoặc bên B nhận lớp mà chưa dạy được vì lý do khách quan, đồng thời bên B không vi phạm lỗi nào trong hợp đồng thì bên A hoàn phí theo tỷ lệ như trên và trích lại 30.000đ tiền phí giao dịch.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của bên B

 1. Bên B chấp nhận dạy thử không lương 1-2 buổi đầu để phụ huynh/học viên đánh giá và kiểm tra chất lượng.
 2. Trong vòng 1 giờ kể từ thời điểm nhận hợp đồng, Bên B phải liên hệ với phụ huynh/học viên và báo lại với bên A tình hình đã liên hệ.
 3. Bên B sẽ nhận tiền học phí trực tiếp từ phụ huynh/học viên sau khi dạy đủ một tháng tính từ thời điểm dạy. Có thể linh hoạt nhận 2 lần vào giữa tháng và cuối tháng, tuỳ vào sự thương lượng của bên B và phụ huynh/học viên.
 4. Khi đến gặp buổi đầu tiên, Bên B phải gửi cho phụ huynh/học viên giấy giới thiệu gia sư. Xuất trình cho phụ huynh/học viên xem thẻ giáo viên, sinh viên, CMND hoặc các giấy tờ liên quan.
 5. Bên B phải chuẩn bị giáo trình, giáo án trước khi giảng dạy, đảm bảo được lịch học và thời gian giảng dạy cho phụ huynh/học viên. Nếu vì lý do bất khả kháng, Bên B phải xin phép trước phụ huynh/học viên ít nhất 2 giờ.
 6. Bên B phải thông báo cho Bên A trong thời gian tối đa 4 giờ, kể từ thời điểm phát sinh các sự cố: không liên hệ được với phụ huynh/học viên; không sắp xếp được lịch học; phụ huynh/học viên giảm số buổi học, giảm học phí, tạm dừng lớp, hủy lớp; các sự cố nghiêm trọng khác.
 7. Bên B nhắc nhở phụ huynh/học viên lưu số điện thoại của mình, thông báo lại 1 lần nữa số buổi dạy, thời gian và mức lương với với phụ huynh/học viên.
 8. Bên B không được chuyển giao lớp học cho người khác. Bên B có trách nhiệm đảm bảo trong thời gian đến làm gia sư tại gia đình học sinh, bên B không có những hành vi trộm cắp, lừa đảo….. khi vi phạm bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Điều 3: Thời gian hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký.

Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày ……………………………. Sau thời gian trên cả 2 bên không còn trách nhiệm thực hiện hợp đồng này nữa.

 

          ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B